kalkülatör

kalk|mak

Orta Türkçe kalık- veya kalk- "kalkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe kalı- veya kalġı- "kalkmak, özellikle şaha kalkmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ik- ekiyle türetilmiştir.

kalkan

Eski Türkçe kalkan "siper" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kalı- "kalkmak, dikilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kalker

Fransızca calcaire "kireçli, kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince calcarium "taş, kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calx, calc- "1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χáliks χάλιξ z "taş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kalkın|mak

Türkiye Türkçesi kalk- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

kalkolitik

İngilizce calcolithic "arkeolojide Bakır Çağı veya erken Bronz Çağı" sözcüğünden alıntıdır.

kalkülatör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1979]
ekranlı, göstergeli, kalkülatörlü, saatli süpertronik telefon

Köken

İngilizce calculator "hesap makinası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce calculate "hesaplamak" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince calculare "abaküs veya benzeri bir araçla hesaplamak" fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince calculus "çakıltaşı, oyun veya hesap için kullanılan taş parçası" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince calx, calc- "kireçtaşı, taş" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için kalker maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kalkülasyon, kalkülüs


01.10.2017
kallavi

Arapça ḳullawī قلّوى z "kule şeklinde" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ḳulla(t) "zirve, kule" sözcüğünden türetilmiştir.

kalleş

Farsça ḳallāş قلّاش z "sefil, rezil kişi, sefih, batakçı, düzenbaz" sözcüğünden alıntıdır.

kalori

Fransızca calorie "ısı ölçüm birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1833 Fr.) Fransızca sözcük Latince calor "ısı" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince calere "ısınmak, ısıtmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱelh₁- (*ḱel-) "sıcak, ılık" kökünden türetilmiştir.

kalorifer

Fransızca calorifère "ısıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince calor "ısı" ve Latince ferre "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalp1

Arapça ḳlb kökünden gelen ḳalb قلب z "yürek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳablu sözcüğü ile eş kökenlidir.