kaligrafi

kalıntı

Türkiye Türkçesi kal- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

kalıp

Arapça ḳlb kökünden gelen ḳālib veya ḳālab قالب z "kalıp, özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳalbīd veya ḳalbūt קלביד/קלבות z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalopódion καλοπόδιον z "tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kâlon κᾶλον z "tahta, odun" ve Eski Yunanca pous, pod- πους, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalıt

Türkiye Türkçesi kal- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kalibre

İtalyanca calibro veya Fransızca calibre "kalıp, çap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳālib قالب z "kalıp, özellikle metal döküm kalıbı" sözcüğünden alıntıdır.

kalifiye

Fransızca qualifié "nitelikli, yetkili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca qualifier "nitelendirmek, nitelikli hale getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince qualificare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince qualis "nitelik" ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kaligrafi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
kaligrafi: hüsnü hat

Köken

Fransızca calligraphie "güzel yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kalli+ καλλι z "güzel" ve Eski Yunanca grapheía γραφεία z "yazma" sözcüklerinin bileşiğidir.

Benzer sözcükler

kaligrafik

Bu maddeye gönderenler

kaleidoskop, kalimera (efemera), kalistenik


08.08.2020
kalimera

Yeni Yunanca kali méra καλη μέρα z "günaydın, iyi günler (selam sözü)" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Yeni Yunanca kalós, kali καλός, καλη z "iyi, güzel" ve Yeni Yunanca méra μέρα z "gün" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰēméra ἡμέρα z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂eh₃mr̥ (*āmr̥) biçiminden evrilmiştir. )

kalipso

İngilizce calypso "Jamaika kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jamaika İngilizcesinde kaiso "haydi, yürü! (ünlem)" sözcüğünden türetilmiştir.

kalistenik

İngilizce callisthenic(s) "beden güzelliği için hafif egzersiz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca kalli+ καλλι z "güzel" ve Eski Yunanca sthénos σθένος z "güç" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalita

İtalyanca galiotta "çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca galea "bir tür tekne" sözcüğünün küçültme halidir.

kalite

Fransızca qualité "nitelik, özellikle iyi nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince qualitas "«nasıllık», nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince qualis "nasıl (soru sözcüğü)" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi- "ne?" biçiminden evrilmiştir.