kahır

kağnı

Eski Türkçe kaŋlı "iki tekerlekli yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Çince qionglu 穹廬 z "kıl çadır" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kağşa|mak

Eski Türkçe koġşa- "içi boşalmak, koflaşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe koġuş "içi boş, kof" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kâh

Farsça gāh veya gah گاه z "1. yer, makam, durak, 2. kez, defa" sözcüğünden alıntıdır.

kah kah

"yüksek gülme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

kahhar

Arapça ḳhr kökünden gelen ḳahhār قَهَّار z "çok kahredici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قَهَرَ z "yendi, ezdi, kahretti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

kahır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
tā kim ol varınca sulṭān şahrına / kendözin virmek gerek yol ḳahrına

Köken

Arapça ḳhr kökünden gelen ḳahr قَهْر z "tahakküm, güç, zor, zorbalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قَهَرَ z "yendi, hükmetti, zorla egemen oldu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

kahretmek, kahrolmak

Bu maddeye gönderenler

kahhar, kahir


27.04.2015
kâhin

Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khn kökünden gelen kāhin, kāhanā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "1. görevli, atanmış, 2. tapınak görevlisi, rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 247) İbranice sözcük İbranice kwn kökünden gelen kūn כונ z "durmak, konmak, varolmak" fiilinden türetilmiştir. İbranice fiil Akatça aynı anlama gelen kānu sözcüğü ile eş kökenlidir.

kahir

Arapça ḳhr kökünden gelen ḳāhir قاهر z "kahreden, ezici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قَهَرَ z "yendi, kahretti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kahkaha

Arapça ḳh kökünden gelen ḳahḳaha(t) قهقهة z "yüksek sesle gülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ḳahḳaha قهقه z "yüksek sesle güldü" fiilinin faˁlala(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

kahpe

Arapça ḳḥb kökünden gelen ḳaḥba(t) قحبة z "fahişe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḥaba قحب z "öksürdü" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kahraman

öz (Fa) ḳahramān قهرمان z "İran mitolojisinde Şah Tahmuras'ın Kah-tarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça kār-framān "iş buyuran" sözcüğünden evrilmiştir.