kah kah

kağan

<< ETü χaḳan/χaġan/χān Türk hükümdarlarının unvanı

kâğıt

≈ Fa kāġad/kāġaḏ kâğıt Sogd kāġədā/ḳāġədā a.a.

kağnı

<< ETü kaŋlı iki tekerlekli yük arabası ≈ Çin qionglu 穹廬 zkıl çadır

kağşa|mak

<< ETü koġşa- içi boşalmak, koflaşmak ETü koġuş içi boş, kof +(g)A-

kâh

Fa gāh/gah گاه z1. yer, makam, durak, 2. kez, defa

kah kah

TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Kazan Bég sağına bakdı kas kas güldü. [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Kah, kah, kah, kah... Peşin parayı duydun ya, elbette gülersin! kıh kıh "kısık gülme sesi" [ Cumhuriyet - gazete, 1961]
Kısık sesiyle, kıh kıh güldü.

onom yüksek gülme sesi

Not: Kahkaha sözcüğü Arapçadan alıntı olduğu halde, gülme ifade eden onomatopenin bundan bağımsız olarak oluştuğu varsayılabilir.

Benzer sözcükler: kah kih koh, kıh kıh

Bu maddeye gönderenler: kakır (kıkır), kıs kıs


17.09.2017
kahhar

Ar ḳahhār قَهَّار z [#ḳhr faˁˁāl mesl.] çok kahredici Ar ḳahara قَهَرَ zyendi, ezdi, kahretti

kahır

Ar ḳahr قَهْر z [#ḳhr faˁl msd.] tahakküm, güç, zor, zorbalık Ar ḳahara قَهَرَ zyendi, hükmetti, zorla egemen oldu

kâhin

Ar kāhin كاهن z [#khn fāˁil fa.] gaipten haber veren Aram kāhin, kāhanā כהנא z [#khn] rahip ≈ İbr kōhen כוהן z1. görevli, atanmış, 2. tapınak görevlisi, rahip (Kaynak: Jeffery sf. 247)İbr kūn כונ z [#kwn] durmak, konmak, varolmak ≈ Akad kānu a.a.

kahir

Ar ḳāhir قاهر z [#ḳhr fāˁil fa.] kahreden, ezici Ar ḳahara قَهَرَ zyendi, kahretti

kahkaha

Ar ḳahḳaha(t) قهقهة z [#ḳh faˁfaˁa(t) q. msd.] yüksek sesle gülme onom ḳahḳaha قهقه zyüksek sesle güldü