kafeterya

kafa

Arapça ḳfw kökünden gelen ḳafā قفا z "başın arka tarafı, ense; genel anlamda baş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳafā قفا z "ardından gitti, izledi" fiili ile eş kökenlidir.

kafadar
kafe

Fransızca café "1. kahve, 2. kahve içilen yer, kahvehane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

kafein

Fransızca caféine "kahvede bulunan uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Kaffein sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 F.F. Runge, Alm. kimyacı (1795-1867).) Bu sözcük Almanca Kaffee "kahve" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

kafes

Arapça ḳfṣ kökünden gelen ḳafaṣ قفص z "hasır örgü sepet veya hayvan kafesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳaphəṣā קַפְצָה z "kutu, sandık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1403.) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen capsa sözcüğünden alıntıdır.

kafeterya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Resmi Gazete, 1954]
Lokanta şartlarına uygun ihtiyari bir kafeterya

Köken

İngilizce cafeteria "kahvehane, ayaküstü yemek yenen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cafeteria "kahve dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca café "kahve" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kahve maddesine bakınız.

Ek açıklama

19. yy ortalarında Meksika İspanyolcasından Amerikan İngilizcesine alınmış bir sözcüktür. Türkiye'de en erken 1959'da inşa edilen Büyük Ankara Oteli'nin kafeteryası duyulmuştur.


16.08.2017
kâffe

Arapça kff kökünden gelen kāffa(t) كافّة z "tümü, hepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kp kökünden gelen kaph "avuç, kepçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice kəphaph "bükmek, yuvarlamak" fiili ile eş kökenlidir.

kâfi

Arapça kfw kökünden gelen kāfi كَافٍ z "yeten, yeterli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafā كَفَا z "yetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kafile

Arapça ḳfl kökünden gelen ḳāfila(t) قافلة z "kervan, konvoy" sözcüğünden alıntıdır.

kâfir

Arapça kfr kökünden gelen kāfir كافر z "dinsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "örttü, inkâr etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatıı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kafiye

Arapça ḳfw kökünden gelen ḳāfiya(t) قافيّة z "beyit, şiirde kafiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳafā قفو z "peşinden gitti, izledi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.