kafe

kadril

Fransızca quadrille "dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cuadrilla sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca cuadro "dörtlü, dörtgen, kare" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen quadrum sözcüğünden evrilmiştir.

kadro

Fransızca cadre "1. çerçeve, 2. çerçeveli tablo, özellikle personel çizelgesi, 3. idari personel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quadrum "kare, dörtgen" sözcüğünden evrilmiştir.

kadük

Fransızca caduc "hukuki geçerliliğini yitirmiş (belge, tüzel kişilik vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caducus "1. düşük, düşmüş, 2. varisi olmayan mülk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cadere "düşmek" fiilinden türetilmiştir.

kafa

Arapça ḳfw kökünden gelen ḳafā قفا z "başın arka tarafı, ense; genel anlamda baş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳafā قفا z "ardından gitti, izledi" fiili ile eş kökenlidir.

kafadar
kafe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Avrupai tarzda kahve içilen yer" [, 1880 yılından önce]
kafe şantan "[Fr café chantant] şarkılı kafe" [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1890]
Memālik-i Mahrūse- Hazret-i Pādişāhīde bilā ruhsat tiyatro ve kafe şantan işletmek

Köken

Fransızca café "1. kahve, 2. kahve içilen yer, kahvehane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kahve maddesine bakınız.

Ek açıklama

Batı dillerine 16. yy sonlarında Türkçeden alınmıştır.

Benzer sözcükler

café, kafeşantan

Bu maddeye gönderenler

neskafe


23.03.2018
kafein

Fransızca caféine "kahvede bulunan uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Kaffein sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 F.F. Runge, Alm. kimyacı (1795-1867).) Bu sözcük Almanca Kaffee "kahve" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

kafes

Arapça ḳfṣ kökünden gelen ḳafaṣ قفص z "hasır örgü sepet veya hayvan kafesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳaphəṣā קַפְצָה z "kutu, sandık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1403.) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen capsa sözcüğünden alıntıdır.

kafeterya

İngilizce cafeteria "kahvehane, ayaküstü yemek yenen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cafeteria "kahve dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca café "kahve" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

kâffe

Arapça kff kökünden gelen kāffa(t) كافّة z "tümü, hepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kp kökünden gelen kaph "avuç, kepçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice kəphaph "bükmek, yuvarlamak" fiili ile eş kökenlidir.

kâfi

Arapça kfw kökünden gelen kāfi كَافٍ z "yeten, yeterli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafā كَفَا z "yetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.