kaburga

kaburga

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
costa - Tr: χaburχa KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
ḍāˁ [Ar.]: kabar, eyeg

<< OTü kabırġa göğüs kafesi ≈ Moğ ḳabirga(n) yan, yamaç, göğsün yanı Moğ ḳabirga- yanaşmak, yaklaşmak Moğ ḳabi yan, yakın

 kap-

Not: ETü kaydedilmemiştir. Moğolcadan alıntı olabileceği gibi, Moğolcada korunmuş bir eski Türkçe biçim de olabilir. Moğ kabira- "bitişmek, yakın durmak", kabsi- "sıkmak, sıkıştırmak" fiilleri, ETü *kapız-/*kabız- biçiminin erken ve geç yansımalarını temsil eder.


13.07.2015
kavurga

ETü kaġur- +gA