kabir

kabil2

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳabīl قبيل z "cins, tür, zümre, soy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قَبِلَ z "aldı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

kabile

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳabīla(t) قبيلة z "zümre, oymak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قَبِلَ z "aldı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

kabiliyet

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳābiliyya(t) قابليّة z "uygunluk, kapasite, yetenek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳābil "kabul edici" sözcüğünün masdarıdır.

kabin

Fransızca cabine "küçük oda, gemi odası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen caban [esk.], cabin sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince capanna "kulübe, tek odalı ilkel konut" sözcüğünden alıntıdır.

kabine

Fransızca cabinet "1. oda, özellikle mahrem oda, 2. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk.], bakanlar kurulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cabine "oda" sözcüğünün küçültme halidir.

kabir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
kaçan men öldüm erse bu bitigni kefenimge çulğap menin birle ḳabrde koyun [ben öldüğümde bu yazıyı kefenime sarıp benimle kabre koyun]

Köken

Arapça ḳbr kökünden gelen ḳabr قبر z "1. gömme, 2. çukur, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabara قَبَرَ z "gömdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Karş. Akatça ḳabru/ḳubūru "kabir".

Benzer sözcükler

kabristan

Bu maddeye gönderenler

kubur, makber


23.08.2017
kablo

Fransızca câble veya câbleau "urgan, halat, (mec.) yalıtılmış elektrik teli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince capulum "urgan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥebel sözcüğü ile eş kökenlidir.

kabotaj

Fransızca cabotage "1. geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi, 2. kıyı denizciliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca cabo "baş, coğrafyada burun" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince caput "baş, kafa" sözcüğünden evrilmiştir.

kabuk

Eski Türkçe kabık veya kavık "meyve ve tahıl kabuğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "torba, kılıf" sözcüğünden Eski Türkçe +Ik ekiyle türetilmiştir.

kabul

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳabūl قبول z "alma, alış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قَبِلَ z "aldı" fiilinin faˁūl vezninde masdarıdır.

kaburga

Orta Türkçe kabırġa "göğüs kafesi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca ḳabirga(n) "yan, yamaç, göğsün yanı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca ḳabirga- "yanaşmak, yaklaşmak" fiilinden türetilmiştir. Moğolca fiil Moğolca ḳabi "yan, yakın" sözcüğünden türetilmiştir.