kabar|mak

kabahat

Ar ḳabāḥa(t) قباحة z [#ḳbḥ faˁāla(t) msd.] kötü ve çirkin olma, kötü ve çirkin davranış Ar ḳabuḥa قَبُحَ zkötü veya çirkin idi

kabak

<< ETü kabak tuluma benzer sebze ETü kāp tulum +Ak

kabala1

Ar ḳibāla(t) قِبَالة z [#ḳbl fiˁāla(t) ] önden veya önceden almak Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabala2

Fr/İng cabbala Tevrat'ın gizli anlamına ilişkin Musevi gelenekleri, batınilik İbr ḳabbālāh קַבָּלָה z [#ḳbl] alınmış olan şeyler, gelenek İbr ḳibbēl קבל zalma, kabul etme

kaban

Fr caban gemici paltosu İt (Sic) cabano/gabbano a.a. Ar ḳabāˀ قباء z [#ḳbA] önü açık ve çoğu zaman külahlı yün cübbe ≈ Aram ḳbāyā קביא za.a.

kabar|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kabaru kelmiş etindeki söl suwın [kabarmış gövdesindeki serum sıvısı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bāş kapardı [[yara şişti]] (...) etük aḏakıġ kaparttı [[çizme ayağı şişirdi]] (...) kaparġan [[bir tür kabartı veya sivilce]]

<< ETü kabar- kabarmak, şişmek <? ETü kāp torba, tulum +(g)Ar-

 kap

Not: ETü kāp "torba" veya kaba "kabarık" sözcüklerinin her ikisiyle anlam ilişkisi kurulabilir; ancak her iki halde ek yapısı muğlaktır. Sadece renk adlarında görülen +Ar- fiilleştirme ekinin buradaki işlevi anlaşılamaz.

Benzer sözcükler: kabarık, kabartmak, kabartı, kabartma

Bu maddeye gönderenler: kabara, kabarcık


10.12.2015
kabara

<? TTü kabar-

kabarcık

ETü kabar- +çUk

kabare

Fr cabaret küçük tiyatro, müzikli lokanta Hol cabret odacık

kâbe

Ar kaˁba(t) كَعْبَة z [#kˁb faˁla(t) mr.] Mekke'de bulunan küp şeklinde tapınak ≈ Ar kaˁb كِعْب ztopuk veya aşık kemiği, oyun zarı Ar kaˁaba كَعَبَ zşişti, top oldu

kabız

Ar ḳābḍ قبض ztutma, sıkma