kabala2

kaba

Eski Türkçe kaba "iri, şişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "torba, tulum" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabadayı
kabahat

Arapça ḳbḥ kökünden gelen ḳabāḥa(t) قباحة z "kötü ve çirkin olma, kötü ve çirkin davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabuḥa قَبُحَ z "kötü veya çirkin idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kabak

Eski Türkçe kabak "tuluma benzer sebze" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "tulum" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

kabala1

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳibāla(t) قِبَالة z "önden veya önceden almak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قَبِلَ z "aldı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde türevidir.

kabala2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

kabalist "batınî" [ Ömer Seyfettin, 1924 yılından önce]
sizin gibi tasavvuftan, hatta kabalist olduğundan bahs eden bir adam [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kabala: 1. Yahudilerde Tevrat'ın gizli anlamlarını araştırma işi. 2. Ruhlarla, cinlerle ilişki kurma işi.

Köken

Fransızca ve İngilizce cabbala "Tevrat'ın gizli anlamına ilişkin Musevi gelenekleri, batınilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İbranice ḳbl kökünden gelen ḳabbālāh קַבָּלָה z "alınmış olan şeyler, gelenek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḳibbēl קבל z "alma, kabul etme" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kabalist


19.06.2015
kaban

Fransızca caban "gemici paltosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İt (Sic) aynı anlama gelen cabano veya gabbano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳbA kökünden gelen ḳabāˀ قباء z "önü açık ve çoğu zaman külahlı yün cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳbāyā קביא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kabar|mak

Eski Türkçe kabar- "kabarmak, şişmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kāp "torba, tulum" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabara

Türkiye Türkçesi kabar- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabarcık

Eski Türkçe kabar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

kabare

Fransızca cabaret "küçük tiyatro, müzikli lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca cabret "odacık" sözcüğünden alıntıdır.