kabala1

jüt

İngilizce jute "Kalküta kenevirinden elde edilen kaba elyaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Bengal dilinde jhuṭo "burma ip" sözcüğünden alıntıdır.

kaba

Eski Türkçe kaba "iri, şişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "torba, tulum" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabadayı
kabahat

Arapça ḳbḥ kökünden gelen ḳabāḥa(t) قباحة z "kötü ve çirkin olma, kötü ve çirkin davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabuḥa قَبُحَ z "kötü veya çirkin idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kabak

Eski Türkçe kabak "tuluma benzer sebze" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "tulum" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

kabala1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
kabal & kabala: vulg. Pensum. Tagwerk. [yevmiye işi] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kabala (aslı kıbāle): Miktarı mahdud, maktuˁ, pazarlık olmuş iş. Kaballamak: bir işi götürü pazarı kabala ile toptan vermek.

Köken

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳibāla(t) قِبَالة z "önden veya önceden almak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قَبِلَ z "aldı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde türevidir.

Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.


27.07.2015
kabala2

Fransızca ve İngilizce cabbala "Tevrat'ın gizli anlamına ilişkin Musevi gelenekleri, batınilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İbranice ḳbl kökünden gelen ḳabbālāh קַבָּלָה z "alınmış olan şeyler, gelenek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḳibbēl קבל z "alma, kabul etme" sözcüğünden türetilmiştir.

kaban

Fransızca caban "gemici paltosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İt (Sic) aynı anlama gelen cabano veya gabbano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳbA kökünden gelen ḳabāˀ قباء z "önü açık ve çoğu zaman külahlı yün cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳbāyā קביא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kabar|mak

Eski Türkçe kabar- "kabarmak, şişmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kāp "torba, tulum" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabara

Türkiye Türkçesi kabar- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabarcık

Eski Türkçe kabar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.