kabak

jüstifikasyon

Fransızca ve İngilizce justification "doğrultma, düz kılma, haklı kılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince iustificare "adil ve doğru kılma" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince iustum facere deyiminden evrilmiştir. Latince deyim Latince iustus "doğru, adil" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince ius, iur- "hukuk, yasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

jüt

İngilizce jute "Kalküta kenevirinden elde edilen kaba elyaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Bengal dilinde jhuṭo "burma ip" sözcüğünden alıntıdır.

kaba

Eski Türkçe kaba "iri, şişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "torba, tulum" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabadayı
kabahat

Arapça ḳbḥ kökünden gelen ḳabāḥa(t) قباحة z "kötü ve çirkin olma, kötü ve çirkin davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabuḥa قَبُحَ z "kötü veya çirkin idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kabak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kabak [[kabak/sukabağı bitkisinin taze yenen biçimi]] Türkiye Türkçesi: "... kel" [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
kızıldırak yüzi çil koyun ve kabak [boynuzsuz] koyun

Köken

Eski Türkçe kabak "tuluma benzer sebze" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "tulum" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kap maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Çanakçık" > "su kabağı" bağlantısı da düşünülebilirdi; karş. susak. Ancak Kaşgarî sözcüğün kuru/olgun meyveyi değil yaş/taze meyveyi belirttiğini vurgular.

Benzer sözcükler

asma kabak, bal kabağı, kabak kafa, kabak tadı, kabakgiller, kabaklama, su kabağı


02.01.2016
kabala1

Arapça ḳbl kökünden gelen ḳibāla(t) قِبَالة z "önden veya önceden almak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قَبِلَ z "aldı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde türevidir.

kabala2

Fransızca ve İngilizce cabbala "Tevrat'ın gizli anlamına ilişkin Musevi gelenekleri, batınilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İbranice ḳbl kökünden gelen ḳabbālāh קַבָּלָה z "alınmış olan şeyler, gelenek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḳibbēl קבל z "alma, kabul etme" sözcüğünden türetilmiştir.

kaban

Fransızca caban "gemici paltosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İt (Sic) aynı anlama gelen cabano veya gabbano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳbA kökünden gelen ḳabāˀ قباء z "önü açık ve çoğu zaman külahlı yün cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳbāyā קביא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kabar|mak

Eski Türkçe kabar- "kabarmak, şişmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kāp "torba, tulum" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kabara

Türkiye Türkçesi kabar- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.