kaba

jüpon

Fr jupon iç etek İt giuppone [büy.] omuzdan askılı cübbe-eteklik İt giuppa cübbe +on Ar cubba(t) جبّة za.a.

jüri

İng jury yargı heyeti EFr jurée a.a. << OLat iurata [pp. fem.] a.a. Lat iurare [den.] mahkeme etmek, yemin etmek +()t° Lat ius, iur- yasa, töre, yasak << HAvr *h₂i̯éw-es (*ai̯éw-es) a.a.

jüristokrasi

İng juristocracy yargıçlar iktidarı § İng jurist yargıç (Lat ius, iur- hukuk ) İng +cracy (EYun krátos κράτος zgüç, iktidar )

jüstifikasyon

Fr/İng justification doğrultma, düz kılma, haklı kılma OLat iustificare adil ve doğru kılma +(t)ion << Lat iustum facere Lat iustus doğru, adil ≈ Lat ius, iur- hukuk, yasa

jüt

İng jute Kalküta kenevirinden elde edilen kaba elyaf Bengali jhuṭo burma ip

kaba

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaba: al-murtafiˁ [kalkık, kabarık], kaba yüglüg ok [kabarık tüylü ok] TTü: kaba saba [ Gazavat-ı Sultan Murad, <1451]
kaba saba esbāba kimse bakmayub sāfī altun ve gümiş aldılar. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kaba sakal (...) kaba Türkce

<< ETü kaba iri, şişkin <? ETü kāp torba, tulum

 kap

Not: ETü kap "torba" sözcüğüyle anlam birliği açık olmakla birlikte yapısal ilişki belirsizdir. Belki *kaba- fiilinden *kabağ "torbalaşmış" düşünülebilir. Ancak sonseste /ğ/ yutumu 11. yy'da kural dışıdır.

Benzer sözcükler: kaba et, kaba kuvvet, kaba saba, kaba taslak, kabaca, kabakulak, kabalaşmak

Bu maddeye gönderenler: gebe (geber-), kabadayı


14.09.2017
kabadayı
kabahat

Ar ḳabāḥa(t) قباحة z [#ḳbḥ faˁāla(t) msd.] kötü ve çirkin olma, kötü ve çirkin davranış Ar ḳabuḥa قَبُحَ zkötü veya çirkin idi

kabak

<< ETü kabak tuluma benzer sebze ETü kāp tulum +Ak

kabala1

Ar ḳibāla(t) قِبَالة z [#ḳbl fiˁāla(t) ] önden veya önceden almak Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabala2

Fr/İng cabbala Tevrat'ın gizli anlamına ilişkin Musevi gelenekleri, batınilik İbr ḳabbālāh קַבָּלָה z [#ḳbl] alınmış olan şeyler, gelenek İbr ḳibbēl קבל zalma, kabul etme