kaş

kastanyet

Fr castagnette [küç.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti, çalpara İsp castañeta kestanecik İsp castaña kestane +et° EYun kástana a.a.

kasting

İng casting (tiyatroda, sinemada) rol dağılımı yapma İng cast atmak, dökmek, kalıba dökmek, şekil vermek, rol dağıtmak +ing Nor kasta atış

kastor

Fr castor kunduz, kunduz kürkü Lat castor a.a. EYun kástōr κάστωρ za.a.

kastrasyon

Fr/İng castration iğdiş etme Lat castratio a.a. Lat castrare kesmek, özellikle organ kesmek +(t)ion

kasvet

Ar ḳaswa(t)/ḳasāwa(t) قسوة/قساوة z [#ḳsw faˁla(t) msd.] kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık Ar ḳasā قسا zsert idi, acımasız davrandı (≈ Aram #ḳşy קשי zsert olma, katı olma, katılaşma )

kaş

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bodunum közi kaşı yablak boltaçı tip [halkımın kaşı gözü hasta olacak deyip] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳāş [[kaş; herhangi bir şeyin kıyısı ve kenarı]], yār ḳāşı [[bayırın kenarı]] (...) ḳawşı ḳāş [[bitişik ve yay gibi kaş]]

<< ETü kāş 1. kaş, 2. kenar << ETü kavış bitişme, kavuşum ≈ ETü kavuş- kavuşmak

 kavuş-

Not: "Kenar" anlamı bazı Anadolu ağızlarında halen kullanılır. Kaş kasabasının adı "dağ kenarı" anlamındadır.


19.03.2015
kaşağı

ETü kaşı- +AgU

kaşalot

Fr cachalot kocabaş balina, physeter macrocephalus İsp/Port cacholote a.a. Port cachola kocabaş

kâşane

Fa kāşāne كاشانه zkış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin

kaşar

~? İbr kaşer כָּשֵׁר zYahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)

kaşe

Fr cachet metal baskı, mühür, damga Fr cacher bastırmak [esk.] +et° << Lat coactare sıkmak, kısmak, basmak Lat con+ agere, act- yapmak