kaşık

kaşalot

Fransızca cachalot "kocabaş balina, physeter macrocephalus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca ve Portekizce aynı anlama gelen cacholote sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce cachola "kocabaş" sözcüğünden türetilmiştir.

kâşane

Farsça kāşāne كاشانه z "kış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin" sözcüğünden alıntıdır.

kaşar

İbranice kaşer כָּשֵׁר z "Yahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kaşe

Fransızca cachet "metal baskı, mühür, damga" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cacher "bastırmak [esk.]" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince coactare "sıkmak, kısmak, basmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince agere, act- "yapmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kaşı|mak

Eski Türkçe kaşı- "kazımak, kaşımak" fiilinden evrilmiştir.

kaşık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaşuk: al-milˁaḳa

Köken

Eski Türkçe kaşuk "(tahtadan yontulmuş) kaşık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaşı- "yontmak, kazımak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için kaşı- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Farsça kafş "kepçe" > kafşik "kepçecik". Farsçadan alıntı sözcüğe Türkçe köken yakıştırılmış olması mümkündür.

Benzer sözcükler

kaşıklamak

Bu maddeye gönderenler

kaşıkçıl


04.12.2015
kaşıkçıl

Türkiye Türkçesi kaşıkçin "kaşık gagalı su kuşu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çin "kuş" biçiminden türetilmiştir.

kâşif

Arapça kşf kökünden gelen kāşif كاشف z "keşfeden, bulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كَشَفَ z "buldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kaşkariko

Yeni Yunanca kaskaríka κασκαρίκα z "kandırmaca, tuzak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük İtalyanca cascare "düşmek, tuzağa düşmek" fiilinden türetilmiştir.

kaşkaval

İtalyanca caciocavallo "«at peyniri», kaşar peynirine benzeyen Güney İtalya'ya özgü bir tür peynir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca cacio "peynir" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caseus veya caseum sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca cavallo "at" sözcüklerinin bileşiğidir.

kaşkol

Fransızca cache-col "boyunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cache "sakla" ve Fransızca col "boyun" sözcüklerinin bileşiğidir.