kaşık

kaşalot

Fr cachalot kocabaş balina, physeter macrocephalus İsp/Port cacholote a.a. Port cachola kocabaş

kâşane

Fa kāşāne كاشانه zkış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin

kaşar

~? İbr kaşer כָּשֵׁר zYahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)

kaşe

Fr cachet metal baskı, mühür, damga Fr cacher bastırmak [esk.] +et° << Lat coactare sıkmak, kısmak, basmak Lat con+ agere, act- yapmak

kaşı|mak

<< ETü kaşı- kazımak, kaşımak

kaşık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaşuk: al-milˁaḳa

<< ETü kaşuk (tahtadan yontulmuş) kaşık <? ETü kaşı- yontmak, kazımak +Uk

 kaşı-

Not: Karş. Fa kafş "kepçe" > kafşik "kepçecik". Farsçadan alıntı sözcüğe Türkçe köken yakıştırılmış olması mümkündür.

Benzer sözcükler: kaşıklamak

Bu maddeye gönderenler: kaşıkçıl


04.12.2015
kaşıkçıl

<< TTü kaşıkçin kaşık gagalı su kuşu ETü *çin kuş

kâşif

Ar kāşif كاشف z [#kşf fāˁil fa.] keşfeden, bulan Ar kaşafa كَشَفَ zbuldu

kaşkariko

≈ Yun kaskaríka κασκαρίκα zkandırmaca, tuzak İt cascare düşmek, tuzağa düşmek

kaşkaval

İt caciocavallo «at peyniri», kaşar peynirine benzeyen Güney İtalya'ya özgü bir tür peynir § İt cacio peynir (<< Lat caseus/caseum a.a. ) İt cavallo at

kaşkol

Fr cache-col boyunluk § Fr cache sakla Fr col boyun