kaşı|mak

kaşağı

ETü kaşı- +AgU

kaşalot

Fr cachalot kocabaş balina, physeter macrocephalus İsp/Port cacholote a.a. Port cachola kocabaş

kâşane

Fa kāşāne كاشانه zkış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin

kaşar

~? İbr kaşer כָּשֵׁר zYahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)

kaşe

Fr cachet metal baskı, mühür, damga Fr cacher bastırmak [esk.] +et° << Lat coactare sıkmak, kısmak, basmak Lat con+ agere, act- yapmak

kaşı|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
öldeçi sıçġan muş taşakın kaşır [[ölecek sıçan kedi taşağı kaşır - atasözü]]

<< ETü kaşı- kazımak, kaşımak

 kaz-

Not: ETü/TTü kaz-/kazı- fiiliyle eş anlamlı ve belki eş kökenlidir.

Benzer sözcükler: kaşınmak, kaşıntı, kaşıtmak

Bu maddeye gönderenler: kaşağı, kaşık (kaşıkçıl)


31.07.2021
kaşık

<< ETü kaşuk (tahtadan yontulmuş) kaşık <? ETü kaşı- yontmak, kazımak +Uk

kaşıkçıl

<< TTü kaşıkçin kaşık gagalı su kuşu ETü *çin kuş

kâşif

Ar kāşif كاشف z [#kşf fāˁil fa.] keşfeden, bulan Ar kaşafa كَشَفَ zbuldu

kaşkariko

≈ Yun kaskaríka κασκαρίκα zkandırmaca, tuzak İt cascare düşmek, tuzağa düşmek

kaşkaval

İt caciocavallo «at peyniri», kaşar peynirine benzeyen Güney İtalya'ya özgü bir tür peynir § İt cacio peynir (<< Lat caseus/caseum a.a. ) İt cavallo at