kağnı

kaftan

≈ Ar/Fa ḳaftān/ḳafṭān قفتان/قفطان zuzun kollu ve önü açık cübbe ~? ETü *kap-ton cübbe

kâfuru

Ar/Fa kāfūr كافور zlaurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine ≈ OFa kāpūr a.a. Prakrit kappūra a.a. Sans karpūra कर्पूर za.a.

kâgir

Fa kārgīr كارگير zkireç harçlı taş (yapı) Erm k'argir քարկիր za.a. (Kaynak: Acar sf. 4.560)§ Erm k'ar քար ztaş Erm gir կիր zkireç

kağan

<< ETü χaḳan/χaġan/χān Türk hükümdarlarının unvanı

kâğıt

≈ Fa kāġad/kāġaḏ kâğıt Sogd kāġədā/ḳāġədā a.a.

kağnı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaŋlı [[ağır yük arabası]] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
kaŋlı tekerlegi gibi ve dolāb gibi ve degirmen gibi TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Anaṭoli vilāyetiŋdeki gibi iki tekerlekli kaŋlı قاكلى arabalar ile yük taşırlar TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳaŋlü قاكلو: Cisium [iki tekerli araba]

<< ETü kaŋlı iki tekerlekli yük arabası ≈ Çin qionglu 穹廬 zkıl çadır

Not: Çince sözcük eski Çin kaynaklarında göçebe Orta Asya kavimlerinin portatif çadırlarına verilen addır. Bir Oğuz boyunun adı olan Kaŋlı bununla ilgili olmalıdır. ● Diğer görüş için karş. LO: "ḳaŋ قاك: Dolu tekerlek ve onun gibi müdevver şey, tabla. Sabıkta canilerin boğazına geçirdikleri ağır tomruk." Ancak bu bilgi başka sözlüklerde yer almaz.


08.08.2021
kağşa|mak

<< ETü koġşa- içi boşalmak, koflaşmak ETü koġuş içi boş, kof +(g)A-

kâh

Fa gāh/gah گاه z1. yer, makam, durak, 2. kez, defa

kah kah

onom yüksek gülme sesi

kahhar

Ar ḳahhār قَهَّار z [#ḳhr faˁˁāl mesl.] çok kahredici Ar ḳahara قَهَرَ zyendi, ezdi, kahretti

kahır

Ar ḳahr قَهْر z [#ḳhr faˁl msd.] tahakküm, güç, zor, zorbalık Ar ḳahara قَهَرَ zyendi, hükmetti, zorla egemen oldu