kızamık

kıymık

(≈? ETü kıyık/kıyuk kıyılmış şey, yonga ) ETü kıy- +mUk

kıytırık

<? TTü kıy- +tUr-

kız

<< ETü kız 1. kıt, nadir, 2. cimri, 3. yetişkin olmayan dişi, bakire

kız|mak

<< ETü kız- kızarmak ≈ ETü kıd- kan dökmek, kıymak

kızak

<< OTü-KT kızak buzda kayma aracı

kızamık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳızlamuk [[kızamık ve buna benzer lekeler]]

<< ETü kızlamuk «kızıl benek», bir hastalık ETü kızıl +mUk

 kızıl

Not: Tanecik ve benek isimleri yapan +(A)mUk ekiyle.

Benzer sözcükler: kızamıkçık


23.03.2015
kızan

TTü kız- kızışmak, çiftleşme istemek +(g)An

kızar|mak

<< ETü kızar- kırmızı olmak ETü *kız/*kızıġ kan rengi +Ar-

kızıl

<< ETü kızġıl/kızıl kızıl, kan rengi ETü *kızıġ a.a. +Il2

kızılcık

ETü kızıl +çUk

kızoğlan kız

TTü oğlan (kız veya erkek) çocuk