kıvan|mak

kıtık

<< TTü kırtık kırpıntı TTü kırt-/kırp-/kırk-

kıtıpiyos

Yun kato pión κατώ πιόν zdüşük nitelikli, değersiz § Yun kato κατώ zaşağı, alçak, düşük Yun pión πιόν znitelik, kimlik (Yun piós πιός zkim )

kıtır

onom gevrek nesne sesi, kesme sesi

kıtlama

<< TTü kırtlama kemirme onom kırt kemirme ve ısırma sesi

kıvam

Ar ḳiwām قوام z [#ḳwm fiˁāl msd.] bir arada durma, mukavemet, konsistans Ar ḳāma قام zdurdu

kıvan|mak

ETü: kıv [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
kıw kolur biz yaruk teŋrilerke [saadet dileriz biz nurlu tanrılardan] TTü: "iftihar etmek, sevinmek" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Sevineyim, kıvanayım, güveneyim dedi, dediler.

ETü kıb kut, saadet, baht +(g)An-

Bu maddeye gönderenler: kıvanç


29.12.2015
kıvanç

TTü kıvan- +(In)ç

kıvılcım

TTü kığılça- kıvılcımlanmak +Im onom kığıl kığıl kıvılcımlanma anlatan söz

kıvır|mak

OTü kıvur- bükmek, burmak

kıvırcık

TTü kıvır kırışık, buruşuk +çUk

kıvrak

<< OTü-KT kıvrak kıvrık, kıvırcık OTü kıvur- eğirmek, bükmek, burmak +(g)Ak