kıvanç

kıtıpiyos

Yeni Yunanca kato pión κατώ πιόν z "düşük nitelikli, değersiz" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Yeni Yunanca kato κατώ z "aşağı, alçak, düşük" ve Yeni Yunanca pión πιόν z "nitelik, kimlik" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Yeni Yunanca piós πιός z "kim" sözcüğünden türetilmiştir. )

kıtır

"gevrek nesne sesi, kesme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

kıtlama

Türkiye Türkçesi kırtlama "kemirme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük kırt "kemirme ve ısırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kıvam

Arapça ḳwm kökünden gelen ḳiwām قوام z "bir arada durma, mukavemet, konsistans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

kıvan|mak

Eski Türkçe kıb "kut, saadet, baht" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

kıvanç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
Ave sen kiz arilerning koanči (gloria) [selam sana ey bakirelerin şanı] Yeni Türkçe: [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Gösterilen güzel duygulardan çok kıvanç duydum.

Köken

Türkiye Türkçesi kıvan- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kıvan- maddesine bakınız.

Ek açıklama

TTü kullanımdan düşmüş iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmış sözcüklerdendir.


13.04.2015
kıvılcım

Türkiye Türkçesi kığılça- "kıvılcımlanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil kığıl kığıl "kıvılcımlanma anlatan söz" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kıvır|mak

Orta Türkçe kıvur- "bükmek, burmak" fiilinden türetilmiştir.

kıvırcık

Türkiye Türkçesi kıvır "kırışık, buruşuk" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

kıvrak

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) kıvrak "kıvrık, kıvırcık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe kıvur- "bükmek, buruşturmak, kıvırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kıvran|mak

Türkiye Türkçesi kıvra- "kıvrılmak, buruşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.