kıskaç

kısas2

Ar ḳiṣaṣ قصص z [#ḳṣṣ fiˁal çoğ.] öyküler Ar ḳiṣṣa(t) قصّة z [t.] öykü

kısım

Ar ḳism قِسْم z [#ḳsm fiˁl msd.] bölme, bölüm, pay, hisse Ar ḳasama قَسَمَ zböldü, pay etti

kısır1

<< ETü kısır doğurmayan insan veya hayvan <? ETü kız 1. hasis, kıt, 2. evlenmemiş dişi

kısır2

Ar

kısıt

TTü kıs- +Ut

kıskaç

ETü: [ Uygurca metinler, <900]
urtun basġan kısġaç kim kentü uluġ temürte étilmiş ol [örsü basan kıskaç ki kendisi ulu demirden yapılmış] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
tenagie - Tr: χesχač ... χeskac TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kısāc: kelbetān, māşe. Forceps.

<< ETü kısġaç maşa ETü kıs- sıkmak +(g)Aç

 kıs-

Not: /ğ/ ara-sesi TTü ikili evrimle kısaç ve kıskaç biçimlerini üretmiştir.

Benzer sözcükler: kısaç, kıskaç harekâtı


13.12.2015
kıskan|mak

<< ETü kızġan-/kısġan- cimrilik etmek, esirgemek ETü kızıġ/kısı +(g)An- ETü kız kıt +I(g)

kıskıvrak

TTü kavra- +Ik

kısmet

Ar ḳisma(t) قسمة z [#ḳsm fiˁla(t) mr.] 1. pay etme, bölme, 2. pay, hisse, nasip Ar ḳasama قسم zböldü, pay etti

kısrak

<< ETü kısrak genç dişi at ETü kısır 1. cimri, kıt, 2. evlenmemiş dişi +Ak

kıssa

Ar ḳiṣṣa(t) قصّة z [#ḳṣṣ fiˁla(t) mr.] dilekçe, öykü Ar ḳaṣṣa قصّ zizinden gitti, öyküledi