kısa

kırt

onom gırt/kırt kaşıma veya kazıma sesi, kemirme sesi, gırtlak sesi

kırtasiye

Ar ḳirṭās قرطاس z [#ḳrṭs q.] papirüs [esk.], kâğıt +īya(t)1 Aram ḳarṭīs קרטיס zpapirüs EYun χártēs χάρτης za.a.

kırtıpil

?

kıs kıs

onom hafif gülme sesi

kıs|mak

<< ETü kıs- sıkmak, zapt u rapt altına almak, özgürlüğünü kısmak, daraltmak ≈ ETü kız nadir, cimri (bol ve cömert zıddı)

kısa

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
būt uzun temür kısġa kes [dalı uzun demiri kısa kes] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
kısχa, kıska TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kısalmak (...) kısaltmak kısayol [ Cumhuriyet - gazete, 1999]
kısayol tuşları Ctrl+Shift+A ICQ penceresini aktif/deaktif yapar.

<< ETü kısġa uzun zıddı ETü kıs- sıkmak, daraltmak, cimri olmak +gA

 kıs-

Benzer sözcükler: kısa dalga, kısa devre, kısaca, kısacası, kısacık, kısalmak, kısaltmak, kısayol


25.09.2017
kısas1

Ar ḳiṣāṣ قصاص z [#ḳṣṣ fiˁāl msd.] ödeşme, suç bedeli Ar ḳāṣṣa [III f.] ödeşti, öç aldı Ar ḳaṣṣa قصّ z1. kesti, kırptı, 2. birinin ayak izini takip etti, 3. öyküledi, anlattı

kısas2

Ar ḳiṣaṣ قصص z [#ḳṣṣ fiˁal çoğ.] öyküler Ar ḳiṣṣa(t) قصّة z [t.] öykü

kısım

Ar ḳism قِسْم z [#ḳsm fiˁl msd.] bölme, bölüm, pay, hisse Ar ḳasama قَسَمَ zböldü, pay etti

kısır1

<< ETü kısır doğurmayan insan veya hayvan <? ETü kız 1. hasis, kıt, 2. evlenmemiş dişi

kısır2

Ar