kırt

kırlangıç

<< ETü karlıġaç/karġılaç kırlangıç kuşu, hirundo

kırlent

Fr guirlande çelenk Ger *wiara- ince metal tel, telkâri

kırmızı

Ar/Fa ḳirmizī قرمزى z [nsb.] canlı kırmızı boya Ar/Fa ḳirmiz قرمز z [#ḳ‎rmz] kırmızı boya veren bir böcek, koşnil Sans kr̥mi कृमि zkurtçuk, larva, böcek << HAvr *kʷŕ̥mis kurtçuk

kıro

Kürd kuro oğul, oğlan (hitap şekli) Kürd kur oğul, oğlan ≈ OFa kurrag sıpa, tay (Kaynak: MacK 52.)

kırp|mak

<< OTü kıp-/kırp- hafifçe kapatmak, makasla kesmek, göz kırpmak

kırt

TTü: gırt "tahta sürtme sesi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gırt: Boğazın elemli ses etmesi. Sair katı şey sesi. Tahtayı gırt gırt kesmek. TTü: gırç "metal sürtme sesi" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Anahtar kilide geçer. Gırç! Dönmüyor.

onom gırt/kırt kaşıma veya kazıma sesi, kemirme sesi, gırtlak sesi

 gır

Benzer sözcükler: gırç, gırt, kırç, kırtlamak

Bu maddeye gönderenler: gırtlak, kıkırdak, kıtır, kıtlama, kurcala-


02.05.2019
kırtasiye

Ar ḳirṭās قرطاس z [#ḳrṭs q.] papirüs [esk.], kâğıt +īya(t)1 Aram ḳarṭīs קרטיס zpapirüs EYun χártēs χάρτης za.a.

kırtıpil

?

kıs kıs

onom hafif gülme sesi

kıs|mak

<< ETü kıs- sıkmak, zapt u rapt altına almak, özgürlüğünü kısmak, daraltmak ≈ ETü kız nadir, cimri (bol ve cömert zıddı)

kısa

<< ETü kısġa uzun zıddı ETü kıs- sıkmak, daraltmak, cimri olmak +gA