kırp|mak

kırk|mak

<< ETü kırk-/kırt- makasla kesmek, özellikle yün kesmek ETü kır- kesmek +Ik-

kırlangıç

<< ETü karlıġaç/karġılaç kırlangıç kuşu, hirundo

kırlent

Fr guirlande çelenk Ger *wiara- ince metal tel, telkâri

kırmızı

Ar/Fa ḳirmizī قرمزى z [nsb.] canlı kırmızı boya Ar/Fa ḳirmiz قرمز z [#ḳ‎rmz] kırmızı boya veren bir böcek, koşnil Sans kr̥mi कृमि zkurtçuk, larva, böcek << HAvr *kʷŕ̥mis kurtçuk

kıro

Kürd kuro oğul, oğlan (hitap şekli) Kürd kur oğul, oğlan ≈ OFa kurrag sıpa, tay (Kaynak: MacK 52.)

kırp|mak

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ḳırpdı: χaffafa'ş-şaˀr [tüy uçlarını kesti] (...) ḳıpdı: tamawwaca naẓarahu ka'l-aḥwali [göz kırptı] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
kıpmak: cligner de l'oeil TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
göz kıpmak قپمق: Nictare. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
göz kıpmak, göz kırpmak

<< OTü kıp-/kırp- hafifçe kapatmak, makasla kesmek, göz kırpmak

Not: ETü kap- "sertçe kapatmak" fiilinin 14. yy'dan önce türemiş analogudur. Türkçe /p/ ile biten fiillerde türeyen /r/ ara sesi için karş. çarp-, serp-.Kıptı/kıptu "makas" Türk dillerinde yaygındır.

Benzer sözcükler: göz kırpmak, kıpmak, kıpık, kırpık, kırpıntı, kırpıştırmak

Bu maddeye gönderenler: kırbaç, kıtık


04.10.2017
kırt

onom gırt/kırt kaşıma veya kazıma sesi, kemirme sesi, gırtlak sesi

kırtasiye

Ar ḳirṭās قرطاس z [#ḳrṭs q.] papirüs [esk.], kâğıt +īya(t)1 Aram ḳarṭīs קרטיס zpapirüs EYun χártēs χάρτης za.a.

kırtıpil

?

kıs kıs

onom hafif gülme sesi

kıs|mak

<< ETü kıs- sıkmak, zapt u rapt altına almak, özgürlüğünü kısmak, daraltmak ≈ ETü kız nadir, cimri (bol ve cömert zıddı)