kına|mak

kımıl1

onom kımıl/kımır devinme sesi

kımıl2

Ar ḳaml قمل z [#ḳml faˁl ] bit ≈ Akad ḳamlu a.a.

kımız

<< ETü kımız mayalanmış at sütü Aram χāmeṣ חָמֵץ z [#χmṣ] mayalanmış ekmek, mayalanmış içki Aram χāmaṣ חָמַץ zmayalanmak

kın

<< ETü kın kılıç veya bıçak kılıfı

kına

Ar ḥinnāˀ حنّاء z [#ḥnw] kına, lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde Aram ḥinnā חִנָּא z [#ḥnn] (kadında) sevimlilik, cazibe, letafet (Kaynak: Jastrow sf. 481.)

kına|mak

ETü: [ Kuanşi İm Pusar, <1000]
kim kayu tınlıġ beglerde aġır yazukluġ bolup tutup ölürgeli azu ḳınaġalı sakınsar ḳılıçı biçkesi ḳaġulı tsun tsun sınar [bir canlı beylere karşı ağır suç işlese, onu tutup öldürmeyi veya işkence etmeyi tasarlasalar, kılıç bıçak ve kırbaçları çatır çatır kırılır] KTü: "işkence etmek" [ Codex Cumanicus, 1303]
Christusni tutelar kinaidelar dage öldurtiler [İsa'yı tuttular, işkence ettiler ve öldürdüler] TTü: "cezalandırmak" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
ol ḳīnayış ḳīnayam [bir ceza vereyim] ki ˁāleme ˁıbret olasız TTü: "alay etmek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kınamak: Zemm, tezyif, istihza etmek, gıybet, hicvetmek. TTü: "ayıplamak" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kınamak: Ayıplamak, takbih etmek.

<< ETü kıyna- bedensel ceza uygulamak, işkence etmek ETü kıyn/kıın bedensel ceza, eziyet +(g)A- ETü kıy- bıçakla kesmek, kan dökmek +In

 kıy-

Benzer sözcükler: kınama, kınanmak


30.12.2015
kınakına

İsp quinaquina cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç, kinin Quechua kina kabuk

kındıra

OYun kanthēlē κανθήλη zbir tür hasır otu << EYun kalamanthēlē καλαμανθήλη zpüskül kamışı, a.a. § EYun kálamos κάλαμος zkamış EYun anthēlē ανθήλη zpüskül

kınnap

Ar ḳinnab قنّب z [#ḳnb] kenevir ≈ Aram ḳanabbīs קַנבׅיס za.a. ≈ Akad qunnabtu a.a.

kıpır

onom kıpıl/kıpır durduğu yerde devinme sesi

kıpti

Ar ḳibṭī قبطى zMısır yerlisi EYun aigýptios αιγύπτιος zMısırlı öz Aigyptos Aιγύπτος zMısır Mıs