kıç

kezban

öz Kezban bir kadın adı Fa karzabân كرزبان zgöğün dokuzuncu katı, arş-ı ala

kezzap

Fa tīzāb تيز آب z«keskin su», her çeşit asit

kıbbe

Ar ḳubayba(t) قبيبة z [#ḳbb fuˁayl küç.] kubbecik, içli köfte Ar ḳubba(t) kubbe

kıble

Ar ḳibla(t) قِبلة z [#ḳbl fiˁla(t) mr.] yön, özellikle namaz yönü Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

kıblenüma

§ Ar ḳibla(t) قبلة zkıble Fa numā نما zgösteren (Fa numūdan göstermek )

kıç

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kıc: al-ˁurḳub [hayvanın art bacağının arkası veya Aşil tendonu] TTü: [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Pes andan revān döndi kız kıçına [arkasına] TTü: kıçın kıçın [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
öküş kaçtı önümce kıçın kıçın / çü gösterdüm aŋa kılıcım ucın

<< OTü-KT kıç bacağın arkası

Not: Azericede “arka ayak” anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: kıçı kırık, kıçın kıçın, kıçtan motorlu


09.10.2017
kıdem

Ar ḳidam قدم z [#ḳdm] 1. önde olma, önce olma, erken gelme, 2. eskilik, öncelik Ar ḳadama قدم zönde veya önce idi, adım attı ≈ Aram ḳədam קְדַם z [#ḳdm] önce veya önde olmak, öncelik, önce

kıkır

onom hafif gülme sesi

kıkırdak

<< TTü kıtırdak kıkırdak TTü kıtırda- kırtlamak, kırılma sesi çıkarmak

kıl

<< ETü kıl kıl

kıl|mak

<< ETü kıl- yapmak, yaratmak