küsur

küs|mek

Oğuzca küs- "gücenmek" fiilinden evrilmiştir.

küskü

Eski Türkçe közegü "maşa" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köze- "köz karmak" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe köz sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

küspe

Farsça kusbe كسبه z "yağı çıkarılmış susam posası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kuspā כספא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça kuspu "susam, üzüm, zeytin vb. posası" sözcüğünden alıntıdır.

küstah

Farsça gustāχ گستاخ z "emin, kendine güvenen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vistāχ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vi-stāka- "karşı-duran, direnen" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde stā- "durmak" fiilinden vi+ önekiyle türetilmiştir.

küsuf

Arapça ksf kökünden gelen kusūf كسوف z "güneş tutulması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasafa كَسَفَ z "kesmek, güneş tutulmak" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

küsur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
okı ḍarb u ḳısmet tükel bil kusūr [çarpma ve bölme oku, kesirleri tam öğren] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kesr, pl. küsūr & eksār

Köken

Arapça ksr kökünden gelen kusūr كسور z "kırıklar, aritmetikte kesirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasr كسر z "kırık, kırıntı" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için kesir maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

küsurat, küsurlu sayı


31.03.2015
küşat

Farsça guşād گشاد z "açma, açış, açılış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guşādan گشادن z "açmak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vişatan sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden vi+ önekiyle türetilmiştir.

küşayiş

Farsça guşāyiş گشايش z "açıklık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guşādan, guşā- گشادن, گشا z "açmak" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vişātan, vişā- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden evrilmiştir.

küşleme

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

küt1

Farsça kund كند z "yuvarlak, top gibi, keskin ve sivri zıddı" sözcüğünden alıntıdır.

küt2

"sert vurma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.