küstah

kürtaj

Fr curetage bıçakla kazıma şeklinde cerrahi müdahale Fr curette cerrahide yara temizleme bıçağı +age Fr curer tedavi etmek +et°

kürtün

?

küs|mek

<< ETü-O küs- gücenmek

küskü

<< ETü közegü maşa ETü köze- köz karmak +gU ETü köz +(g)A-

küspe

Fa kusbe كسبه zyağı çıkarılmış susam posası Aram kuspā כספא za.a. Akad kuspu susam, üzüm, zeytin vb. posası

küstah

"edepsiz" [ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
uluġlarnı buşrup saŋa bu mīzāḥ / kiçiklerni gustāχ kılur, bil yaḳīn [mizah büyükleri sana öfkelendirip küçükleri küstah kılar, bunu iyi bil] "emin" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Henüz biri-birimizden yaduz [yabancıyız]. Katlan, biri-birimüze küstāχ olalum [bekle birbirimize güvenelim]. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
küstāχ: Bī-tekellüf, işte cür'et iden ve utanmayan, edebsız.

Fa gustāχ گستاخ zemin, kendine güvenen << OFa vistāχ a.a. ≈ Ave *vi-stāka- karşı-duran, direnen Ave vi+ stā- durmak

 istasyon

Not: Türkçe kullanımda olumsuz anlam ağır basmıştır. • Erm vsdah վստահ "emin, cesur" Orta Farsçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: küstahlık


06.11.2018
küsuf

Ar kusūf كسوف z [#ksf fuˁūl msd.] güneş tutulması Ar kasafa كَسَفَ zkesmek, güneş tutulmak

küsur

Ar kusūr كسور z [#ksr fuˁūl çoğ.] kırıklar, aritmetikte kesirler Ar kasr كسر z [t.] kırık, kırıntı

küşat

Fa guşād گشاد zaçma, açış, açılış Fa guşādan گشادن zaçmak << OFa vişatan a.a. İr vi+ ?

küşayiş

Fa guşāyiş گشايش zaçıklık Fa guşādan, guşā- گشادن, گشا zaçmak +iş << OFa vişātan, vişā- a.a. << İr vi+ ?

küşleme

?