kürtün

kürek

<< ETü kürgek küreme aleti ETü küri- eşmek, kazımak +(g)Ak

küriyum

YLat curium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso, Amer. fizikçiler.) öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) +ium

kürk

<< ETü kürk hayvan postu

kürsü

Ar kursī كرسى zsandalye, taht Aram kūrsayā כרסא/כרסיא za.a. Akad kussū a.a. ~? Sumer guzza a.a. (Kaynak: Jeffery sf. 249)

kürtaj

Fr curetage bıçakla kazıma şeklinde cerrahi müdahale Fr curette cerrahide yara temizleme bıçağı +age Fr curer tedavi etmek +et°

kürtün

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
gūzvān [Fa.]: kürtün ve köpen, yani devenüŋ havudu altına urdukları çul. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kürtün: Palan, büyük semer. [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
kürtük, kürtüm, kürtün: 1. Kuytu yerde toplanmış kar yığını ...

?

Not: Anadolu ağızlarında görülen "dağ kuytusunda erimeden kalan kar yığını" anlamı muhtemelen "semer" fikrinden türemiştir.


18.09.2017
küs|mek

<< ETü-O küs- gücenmek

küskü

<< ETü közegü maşa ETü köze- köz karmak +gU ETü köz +(g)A-

küspe

Fa kusbe كسبه zyağı çıkarılmış susam posası Aram kuspā כספא za.a. Akad kuspu susam, üzüm, zeytin vb. posası

küstah

Fa gustāχ گستاخ zemin, kendine güvenen << OFa vistāχ a.a. ≈ Ave *vi-stāka- karşı-duran, direnen Ave vi+ stā- durmak

küsuf

Ar kusūf كسوف z [#ksf fuˁūl msd.] güneş tutulması Ar kasafa كَسَفَ zkesmek, güneş tutulmak