külte

külçe

Farsça kulīça veya kulçe كليچه/كلچه z "küçük top, çörek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gūle "top, gülle" sözcüğünün dr.

külfet

Arapça klf kökünden gelen kulfa(t) كلفة z "yük, yükümlülük" sözcüğünden alıntıdır.

külhan

Farsça gulχān گُلخان z "«arka oda», hamam ocağı, (mec.) berduş yatağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gul گُل z "arka" ve Farsça χān خان z "yer, mekân" sözcüklerinin bileşiğidir.

külot

Fransızca culotte "«kıçlık», kalça kısmı geniş pantolon, don" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cul "kıç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince culus sözcüğünden evrilmiştir.

kült

İngilizce cult "mezhep, tarikat" veya Fransızca culte "ibadet usulü, dini töre ve törenler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cultus "işleme, ekip biçme" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince colere "toprağı işlemek, ekip biçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

külte
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
külte (Cenubi Anadolu): Yığın, ufak yığın. Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
külte: 1. Külçe, 2. Demet, 3. Jeol. Aynı bileşim ve aynı yapıda geniş taş yığını.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Muhtemelen kütle veya külçe sözcüğünün varyant biçimi iken, Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe sayılıp leksikona dahil edilmiştir.


27.08.2017
kültivar

İngilizce cultivar "doğal veya yapay mutasyonla elde edilen bitki alt-türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 L. H. Bailey, İng. botanikçi.) İngilizce sözcük İngilizce cultivated variety deyiminden türetilmiştir.

kültive

Fransızca cultiver "işlemek, terbiye etmek, yetiştirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince cultivare "toprağı işlemek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince cultivus "işlenmiş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Geç Latince sözcük Latince colere fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

kültür

Fransızca ve İngilizce culture "1. ekip biçme, tarım, 2. terbiye, eğitim, 3. bir toplumun (eğitim yoluyla elde edilen) töre ve simgeleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cultura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colere "ekip biçmek, toprak işlemek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

külünk

Farsça kulung كلنك z "taş kazması, minkar" sözcüğünden alıntıdır.

külüstür

Yeni Yunanca kílistra κύλιστρα z "cambazhane, oyun yeri, ahırın bir bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kylistḗrion veya kýlistra κυλιστήριον/κύλιστρα z "«yuvarlanma yeri», hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kylíndō κυλίνδω z "yuvarlanmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir.