kültür

külot

Fr culotte «kıçlık», kalça kısmı geniş pantolon, don Fr cul kıç << Lat culus

kült

İng cult mezhep, tarikat Fr culte ibadet usulü, dini töre ve törenler << Lat cultus [pp.] işleme, ekip biçme Lat colere toprağı işlemek, ekip biçmek +()t°

külte

?

kültivar

İng cultivar doğal veya yapay mutasyonla elde edilen bitki alt-türü (İlk kullanım: 1923 L. H. Bailey, İng. botanikçi.) İng cultivated variety

kültive

Fr cultiver işlemek, terbiye etmek, yetiştirmek OLat cultivare [den.] toprağı işlemek OLat cultivus işlenmiş Lat colere +(t)iv°

kültür

[ Ziya Gökalp, <1924]
Fransızca kültür kelimesinin iki ayrı manası vardır. Bu manalardan birini 'hars', diğerini 'tezhip' tabiriyle tercüme ederiz. monokültür "tek ürüne dayalı tarım" [ Kadro (aylık dergi), 1932]
millet camialarını ziraatçi yahut hammaddeci ve monokültür şartları altında yaşayan sürüler halinde bırakmak

Fr/İng culture 1. ekip biçme, tarım, 2. terbiye, eğitim, 3. bir toplumun (eğitim yoluyla elde edilen) töre ve simgeleri Lat cultura a.a. Lat colere ekip biçmek, toprak işlemek +(t)ura

 kült

Not: Cultus, cultura, Latince colere "ekip biçmek" fiilinin perfekt kökünün türevleridir. Tarımsal çağrışım Batı dillerinde hâlâ canlıdır, ancak Türkçede algılanmaz (karş. İng agriculture, cultivate vb.). • "Ortak töre ve simgeler" anlamı 19. yy sonlarında Alman akademik söyleminde ortaya çıkmış ve diğer dillere yayılmıştır.

Benzer sözcükler: akkültürasyon, bakteri kültürü, etnokültürel, kültür fizik, kültür mirası, kültür şoku, kültür turu, kültür varlığı, kültürel, kültürlü, monokültür


21.07.2018
külünk

Fa kulung كلنك ztaş kazması, minkar

külüstür

Yun kílistra κύλιστρα zcambazhane, oyun yeri, ahırın bir bölümü << EYun kylistḗrion/kýlistra κυλιστήριον/κύλιστρα z«yuvarlanma yeri», hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer EYun kylíndō κυλίνδω zyuvarlanmak +tēr

kümbet

Fa/OFa gunbad گنبد zkubbe Aram ḳubbtā קֻבְּתָא z [#ḳbb] a.a.

küme

Ar kūma(t) كومة zyığın, öbek, çokluk EYun kýma κύμα za.a. EYun kýō κύω zşişmek, kabarmak, top gibi olmak +ma(t) << HAvr *ḱewh₁- (*ḱew-) içi boşalmak

kümes

Yun kimásion κοιμάσιον zuyuma yeri Yun kimoúme κοιμούμαι zyatmak, uyumak +ion << EYun koimáō κοιμάω zyatırmak, uyutmak