küçük

kuzin

Fr cousine [fem.] amca, hala, dayı veya teyze kızı Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu

kuzine

Fr cuisine mutfak OLat cocina/coquina a.a. Lat cocere/coquere yemek pişirmek +in° << HAvr *pekʷ- pişirmek

kuzu

<< ETü kozı/kuzı koyun yavrusu

kübik

Fr cubique 1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait ≈ Fr cubisme temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı Fr cube kare prizması

kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf.] büyük

küçük

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
āt birdim, kiçik atlıgıg ulgartdım [ad verdim, adı küçük olanı yücelttim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kiçig [[herhangi bir şeyin küçüğü]] KTü: kiçi [ Codex Cumanicus, 1303]
parvus - Fa: χocak ... χočak - Tr: χiči TTü: küçücük [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
eger peynir mayası ele girmese bir kiçicük ayu incegini boğazlayalar yidüreler

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

Not: TTü cücük, küçük, gucuk, gücük, güdük, gedek, kodak ve Fa cūcak, kūçak, kūdak, gūdik "küçük, yavru, cüce" sözcükleri arasındaki köken ilişkisi belirsizdir. Çocuk diline ait ekspresif deyimlerin iki dilde paralel olarak yapılandıkları varsayılmalıdır.

Benzer sözcükler: güççük, gücük, kiçi, kiçik, küçücük, küçülmek, küçültmek, küçürek

Bu maddeye gönderenler: güdük (gödelek, gudik), köçek, küçümen


06.11.2018
küçümen

TTü küçük +mAn

küçümse|mek

TTü küçük +sA- << TTü küçükse-

küf

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.

küfe

Ar kuffa(t) كفّة zhasır sepet (≈ Aram kphephtā כְפֶפְתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 661)Aram kaphat/kphat bükmek, örmek ) ≈ Akad quppu/quppatu hasır sepet veya sandık (Kaynak: CAD sf. q:307)

küfeki

Yun kufáki κουφάκι z [küç.] ponza taşı veya talk ≈ EYun kouphólithos κοῦφολιθος zsüngersi kireç taşı EYun koûphos κοῦφος zkof, hafif