köy

kötek

≈ Fa kōtang كوتنگ zçırpıcı tokmağı, ağır sopa

kötü

<< ETü köti fena, yaramaz <? ETü köt arka

kötücül

TTü kötü +cIl

kötümser

YTü *kötümse- +()r

kötürüm

<< ETü kötrüm yatak, seki ETü kötür- yükseltmek +Im

köy

köygâh [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
varidi şārdan bucuḳ ferseng yol / bir kūygeh ü bir şeyχ anda, ˁilmi bol [şehirden yarım fersah ötede bir köy yeri ve orada çok bilgili bir şeyh vardı] kûy/köy [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dünyāde bu şehr ü bu kūyler ki var köw [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., <1500]
diyār-i Xorasandan Mahan köwünden كووندن köğ [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
birkaç refiklerimle bir maˁmūr köğe كوكه girüp tatil köyü [ Milliyet - gazete, 1963]
200 ünitelik örnek tatil köyü

~? Fa kūy/kōy كوى zsokak << OFa kōy a.a. (Kaynak: McK 52)

Not: Diğer yandan karş. Erm kiwġ գիւղ, keġ- գեղ- "kırsal yerleşim, köy". Ermenice sözcük 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup, Urartuca kaynaklarda görülen ueli "güruh, ordu birliği" biçimi ile eşdeğerdir (Martirossian 200-202). • Evliya Çelebi'de köy كوى ve köğ كوك biçimleri eş sıklıkta geçer. Anadolu ağızlarında halen görülen köğ biçimi Ermenice kaynağa işaret edebilir.

Benzer sözcükler: köycülük, köygöçüren, köykent, köylü, tahtalıköy, tatil köyü


03.04.2019
köz

<< ETü köz yanan kömür, kor ETü köñ-/köy- yanmak +Uz

kraker

İng cracker çatırdayan veya çıtırdayan her nesne İng crack (ad) çatlak, (fiil) çıtırdamak, çatlamak +er onom

kral

Sırp kral hükümdar öz Carolus Frank kralı Karl, Şarlman (hd. 768-814) Ger *karlaz adam, erkek

kraliçe

Sırp králitsa [fem.] kral eşi veya kadın hükümdar Sırp král

kramp

Fr crampe ani sancı, kasılma << Ger *kri(m)pjan bükme, kıvırma Ger *kra(m)paz çengel, kıvrık şey