kötek

köşe

Farsça gōşe گوشه z "bucak, zaviye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gōşag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaoşa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

köşebent

Farsça gōşe-band گوشه بند z "köşe bağı" sözcüğünden alıntıdır.

köşegen
köşk

Farsça kūşk veya kōşk كوشك z "kule, saray, kasr" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kōşk sözcüğünden evrilmiştir.

köşker

Farsça kawş-gār كوشگار z "kunduracı, ayakkabı yapan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kawş كوش z "ayakkabı, yemeni" ve Farsça kār كار z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kötek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sopa, dayak" [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., 1500 yılından önce]
ey koca bu kelīmātı dime yoksa saŋa bir kötek çalarız ki olmaz

Köken

Farsça kōtang كوتنگ z "çırpıcı tokmağı, ağır sopa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. Karş. künde, kütük.


27.05.2015
kötü

Eski Türkçe köti "fena, yaramaz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "arka" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kötücül

Türkiye Türkçesi kötü sözcüğünden Yeni Türkçe +cIl ekiyle türetilmiştir.

kötümser

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kötümse- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

kötürüm

Eski Türkçe kötrüm "yatak, seki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kötür- "yükseltmek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

köy

Farsça kūy veya kōy كوى z "sokak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kōy sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: McK 52)