kötek

köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.

köşebent

Fa gōşe-band گوشه بند zköşe bağı

köşegen
köşk

Fa kūşk/kōşk كوشك zkule, saray, kasr << OFa kōşk a.a.

köşker

Fa kawş-gār كوشگار zkunduracı, ayakkabı yapan § Fa kawş كوش zayakkabı, yemeni Fa kār كار zyapan

kötek

"sopa, dayak" [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., <1500]
ey koca bu kelīmātı dime yoksa saŋa bir kötek çalarız ki olmaz

≈ Fa kōtang كوتنگ zçırpıcı tokmağı, ağır sopa

Not: Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. Karş. künde, kütük.


27.05.2015
kötü

<< ETü köti fena, yaramaz <? ETü köt arka

kötücül

TTü kötü +cIl

kötümser

YTü *kötümse- +()r

kötürüm

<< ETü kötrüm yatak, seki ETü kötür- yükseltmek +Im

köy

~? Fa kūy/kōy كوى zsokak << OFa kōy a.a. (Kaynak: McK 52)