kötürüm

köşker

Fa kawş-gār كوشگار zkunduracı, ayakkabı yapan § Fa kawş كوش zayakkabı, yemeni Fa kār كار zyapan

kötek

≈ Fa kōtang كوتنگ zçırpıcı tokmağı, ağır sopa

kötü

<< ETü köti fena, yaramaz <? ETü köt arka

kötücül

TTü kötü +cIl

kötümser

YTü *kötümse- +()r

kötürüm

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kötrüm [[üzerine oturulan seki]] TTü: "yatalak" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
uyuza ve giciyige ve ditremege ve kötürümlüge fāyide éder

<< ETü kötrüm yatak, seki ETü kötür- yükseltmek +Im

 götür-

Not: Esasen "yatacak yer" anlamında iken "yatağa bağlı kişi" anlamını kazanmış olmalıdır.


06.09.2017
köy

~? Fa kūy/kōy كوى zsokak << OFa kōy a.a. (Kaynak: McK 52)

köz

<< ETü köz yanan kömür, kor ETü köñ-/köy- yanmak +Uz

kraker

İng cracker çatırdayan veya çıtırdayan her nesne İng crack (ad) çatlak, (fiil) çıtırdamak, çatlamak +er onom

kral

Sırp kral hükümdar öz Carolus Frank kralı Karl, Şarlman (hd. 768-814) Ger *karlaz adam, erkek

kraliçe

Sırp králitsa [fem.] kral eşi veya kadın hükümdar Sırp král