köstek

estek köstek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

köstek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "ayak bağı, bukağı" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]

Köken

Farsça yazılı örneği bulunmayan *kūstak "vurulan şey, vurgu" biçiminden alıntıdır. Farsça biçim Farsça kūstan كوستن z "vurmak, dövmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen koftan, kūs كوفتن z sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için köfte maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Eski Türkçe kösrük "atın ayağına vurulan bukağı" (Kaş). Her durumda nihai kaynak Farsi olmalıdır.

Benzer sözcükler

kösteklemek


01.09.2017