köstek

estek köstek

? [ikil.]

köstek

TTü: "ayak bağı, bukağı" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

 köfte

Not: Karş. ETü kösrük "atın ayağına vurulan bukağı" (Kaş). Her durumda nihai kaynak Farsi olmalıdır.

Benzer sözcükler: kösteklemek


01.09.2017