köstebek

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

Fa kūse كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

kösele

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

kösnü

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

köstebek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kösürgen [[bir tür köstebek]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
talpa [köstebek] - Tr: χeozis opek [gözsiz opek?] KTü: [Bulg <1450]
közsiz temek: al-χuld [köstebek] TTü: [ Câmiu'l-Fâris, <1730]
kūr mūş [Fa.]: gözsiz tebek dedikleri cānāvarcıkdır.

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

 göz

Not: Kaşgarî'nin kaydettiği kösürgen (a.a.) biçimi, yoksunluk bildiren +sIrgA- ekiyle "gözsüz" anlamındadır. • 13. yy'dan itibaren kaydedilen TTü ve Kıp gözsüz veya gözsüz-tebek biçimleri Fa kūr-mūş "kör fare" çevirisidir. Ancak tebek/temek ögesinin anlamı açık değildir.

Benzer sözcükler: köstebekgiller


25.05.2015
köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.

köşebent

Fa gōşe-band گوشه بند zköşe bağı

köşegen
köşk

Fa kūşk/kōşk كوشك zkule, saray, kasr << OFa kōşk a.a.