kösnü

körük

Eski Türkçe kȫrük "demirci körüğü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kövrük biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kös

Farsça kūs veya kōs كوس z "tokmakla vurma, büyük davul" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça koftan, kūs كوفتن, كوس z "dövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek" fiilinden türetilmiştir.

köse

Farsça kūse كوسه z "seyrek sakallı veya sakalsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kōsag biçiminden evrilmiştir.

kösele

Farsça gawsāle گوساله z "bir yıllık inek, dana" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gaw veya گو z "inek" ve Farsça sāle ساله z "yıllık" sözcüklerinin bileşiğidir.

kösemen

Türkiye Türkçesi kösen veya kösem "sürünün önünden yürüyen koç" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kösnü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: kösnük "şehvetli, azgın (dişi)" [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
bu ḳavim senden şikāyet iderler ki bir kösnük ḳahpedür. Türkiye Türkçesi: kösnümek [ Ahterî-i Kebir, 1545]
hayvan kösnüyüp erkek istemek Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kösnü = Şehvet, bâh = Lascivité, érotisme (...) kösnül = Bâhî, şehvânî

Köken

Türkiye Türkçesi kösnü- "(dişi) azmak, kızışmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kösen "erkek koyun veya keçi, kösem" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için kösemen maddesine bakınız.

Ek açıklama

YTü biçimin halk ağızlarındaki kösnük/kösnek "şehvetli" (DS) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilmiş olduğu anlaşılıyor.

Benzer sözcükler

kösnümek, kösnül


15.06.2015
köstebek

Orta Türkçe közsiz tebek veya temek "«kör fare», köstebek" sözcüğünden evrilmiştir.

köstek

Farsça yazılı örneği bulunmayan *kūstak "vurulan şey, vurgu" biçiminden alıntıdır. Farsça biçim Farsça kūstan كوستن z "vurmak, dövmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen koftan, kūs كوفتن z sözcüğünden türetilmiştir.

köşe

Farsça gōşe گوشه z "bucak, zaviye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gōşag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaoşa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

köşebent

Farsça gōşe-band گوشه بند z "köşe bağı" sözcüğünden alıntıdır.

köşegen