kösnü

körük

<< ETü kȫrük demirci körüğü <? ETü *kövrük

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

Fa kūse كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

kösele

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

kösnü

TTü: kösnük "şehvetli, azgın (dişi)" [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
bu ḳavim senden şikāyet iderler ki bir kösnük ḳahpedür. TTü: kösnümek [ Ahterî-i Kebir, 1545]
hayvan kösnüyüp erkek istemek YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kösnü = Şehvet, bâh = Lascivité, érotisme (...) kösnül = Bâhî, şehvânî

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

 kösemen

Not: YTü biçimin halk ağızlarındaki kösnük/kösnek "şehvetli" (DS) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilmiş olduğu anlaşılıyor.

Benzer sözcükler: kösnümek, kösnül


15.06.2015
köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.

köşebent

Fa gōşe-band گوشه بند zköşe bağı

köşegen