kösemen

körpe

<< ETü körpe geç mahsul

körük

<< ETü kȫrük demirci körüğü <? ETü *kövrük

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

Fa kūse كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

kösele

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

kösemen

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
nehāz [Fa.]: Erkeç, yaˁnī keçinin erkeği (...) ve kösem ki koyunun önince yürür. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kösem, kösemen: Kavgacı koyun ve keçi (...) Türkīde kösen, aygır ve kösemen manasına.

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

Benzer sözcükler: kösem

Bu maddeye gönderenler: kösnü


18.09.2017
kösnü

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.

köşebent

Fa gōşe-band گوشه بند zköşe bağı