Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

köse

köri

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı

körling

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing ≈ Nor krull kıvırcık

körpe

<< ETü körpe geç mahsul

körük

<< ETü kȫrük demirci körüğü <? ETü *kövrük

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

[ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
köseç [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
aruk yüzlü, ṭoğan burunlu, kösec sakallu, χastece mizāclu, boynı sarğılu Hasan Ağa

Fa kūsa كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

Not: Ar kūsac كوسج (a.a.) biçimi Orta Farsçadan alıntıdır. Lane sf. 7.2609. Vefik Paşa'nın TTü küs- "körelmek?" fiilinden türetmesi yanlıştır (LO sf. s.v. küsmek, köse).


11.12.2015
kösele

Fa gawsāla گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāla ساله zyıllık

kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

kösnü

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.