köse

köri

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı

körling

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing ≈ Nor krull kıvırcık

körpe

<< ETü körpe geç mahsul

körük

<< ETü kȫrük demirci körüğü <? ETü *kövrük

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

[ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
köseç [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
aruk yüzlü, ṭoğan burunlu, kösec sakallu, χastece mizāclu, boynı sarğılu Hasan Ağa

Fa kūse كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

Not: Ar kūsac كوسج (a.a.) biçimi Orta Farsçadan alıntıdır. Lane sf. 7.2609. Vefik Paşa'nın TTü küs- "körelmek?" fiilinden türetmesi yanlıştır (LO sf. s.v. küsmek, köse).


14.11.2019
kösele

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

kösnü

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.