körpe

kör1

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.

kör2

Fr coeur 1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti << Lat cor, cord- 1. kalp, 2. akıl, gönül << HAvr *ḱr̥d- HAvr *ḱḗr kalp

körfez

Yun kórfos κόρφος zkoy << EYun kólpos κόλπος zkucak, koy << HAvr *kʷelp- kucak

köri

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı

körling

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing ≈ Nor krull kıvırcık

körpe

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
körpe ot [[geç filizlenmiş bitki]], körpe yémiş [[geç olgunlaşan meyve - Bu, ilk ortaya çoktığı dönem geçtikten sonra yetişen bir şeyi anlatmak için kullanılır. Bunun gibi, yazın doğan çocuğa 'körpe oġul' denir.]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
corpa - Alm: eyn lampuel [Lammfell, kuzu postu] [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
körpe [taze]

<< ETü körpe geç mahsul


09.07.2015
körük

<< ETü kȫrük demirci körüğü <? ETü *kövrük

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

Fa kūse كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

kösele

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?