kör1

köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

köpük

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk

köpür|mek

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-

kör1

[ Codex Cumanicus, 1303]
cechus - Fa: χor [kör] - Tr: χozsis & kor [gözsüz, kör] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kör bıçak, kör döğüşü, kör düğüm, kör sıçan, körü körüne, elin körü (...) körlemek, körletmek körelmek [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
körelmek: 1. (ateş) sönmeye yüz tutmak, 2. ... (organ) dumura uğramak [halk ağızlarından]

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.

Benzer sözcükler: elinin körü, kör bıçak, kör döğüşü, kör talih, kördüğüm, körebe, körelmek, köreltmek, körkütük, körlemesine, körleşmek, körü körüne, üstünkörü

Bu maddeye gönderenler: nankör


25.09.2017
kör2

Fr coeur 1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti << Lat cor, cord- 1. kalp, 2. akıl, gönül << HAvr *ḱr̥d- HAvr *ḱḗr kalp

körfez

Yun kórfos κόρφος zkoy << EYun kólpos κόλπος zkucak, koy << HAvr *kʷelp- kucak

köri

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı

körling

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing ≈ Nor krull kıvırcık

körpe

<< ETü körpe geç mahsul