köprü

köle

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kölemen

Arapça ġilmān غلمان z "gulamlar, köleler" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ġulām غلام z "oğlan, köle" sözcüğünün çoğuludur.

kömür

Eski Türkçe kömür "odun kömürü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köñ- "yanmak" fiilinden Eski Türkçe +mUr ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

köpek

Orta Türkçe köpek "köpek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe köp "çok, kalabalık" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

köpoğlu
köprü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Maniheist metinler, 900 yılından önce]
köni nomluġ köprügüg körkittiŋiz [hakiki öğretinin köprüsünü gösterdiniz]

Köken

Eski Türkçe köprüg "köprü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köpür- "şişmek, kabarmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için köpür- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Moğolca kögerge "1. şişirilmiş deri, körük, tulum, 2. köprü" < köge- "şişmek". Belki şişirilmiş derilerden inşa edilen ponton kastedilmiştir.


27.05.2015
köpük

Eski Türkçe köpük "köpük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *köprük biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe köpür- "kabarmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

köpür|mek

Eski Türkçe köpir- "kabarmak, şişmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köp "kabarık, kalabalık" sözcüğünden Eski Türkçe +Ir- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kör1

Farsça ve Orta Farsça kūr veya kōr كور z "gözü görmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen kōr sözcüğü ile eş kökenlidir.

kör2

Fransızca coeur "1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cor, cord- "1. kalp, 2. akıl, gönül" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱr̥d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱḗr "kalp" kökünden türetilmiştir.

körfez

Yeni Yunanca kórfos κόρφος z "koy" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kólpos κόλπος z "kucak, koy" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷelp- "kucak" biçiminden evrilmiştir.