köpek

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

?

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

köpek

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
köpek teg ürerler kayusın urayı [köpek gibi havlarlar, hangisine yetişeyim] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
kalb [Ar.]: köbelek [çoban köpeği veya tüyü çok olan köpek] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Ala köpek enügine kendözin taladur mı?

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

 köpür-

Not: ETü ıt yerine 11. yy'da yaygınlaşan mecazi tabirdir. Küçüklük ve tekillik ifade eden +Ak ekiyle, muhtemelen "it sürüsü gibi çok olan şeyin teki" gibi bir anlam ifade eder. • Kaşgarî'de zikredilmediği halde yaklaşık aynı tarihte Kutaḏġu Bilig'de görüldüğüne göre, bu tarihte henüz yaygınlaşmamış ya da "uygunsuz" sayılan bir sözcük olsa gerekir.

Benzer sözcükler: göbelez, köpekbalığı, köpekleşmek, köpeksi, köpeksilik

Bu maddeye gönderenler: köpoğlu


24.08.2017
köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

köpük

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk

köpür|mek

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-

kör1

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.