köpür|mek

kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

köpük

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk

köpür|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
eşiç köpürdi [[tencere kabarıp taştı]] TTü: köpmek [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
balamut ağacı yimekden devenüŋ karnı köpmek

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-

Not: 14. yy sonlarından itibaren Kıpçakça ve TTü metinlerde görülen (ve halen Anadolu ağızlarında tek tük rastlanan) köp- "kabarmak, taşmak" basit fiilinin ETü örnekleri yoktur.

Benzer sözcükler: köpmek, köpen, köpürtmek

Bu maddeye gönderenler: köpek (köpoğlu), köprü, köpük


29.12.2015
kör1

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.

kör2

Fr coeur 1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti << Lat cor, cord- 1. kalp, 2. akıl, gönül << HAvr *ḱr̥d- HAvr *ḱḗr kalp

körfez

Yun kórfos κόρφος zkoy << EYun kólpos κόλπος zkucak, koy << HAvr *kʷelp- kucak

köri

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı

körling

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing ≈ Nor krull kıvırcık