köpük

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

köpük

ETü: [ Irk Bitig, <900]
titir buğra men. ürüŋ köpükümin saçar men [azgın erkek deveyim ben, ak köpüğümü saçarım ben] TTü: [ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
körpük taşı [ponza taşı]

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk

 köpür-

Benzer sözcükler: köpüklenmek, köpüklü şarap, köpüz


04.10.2017
köpür|mek

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-

kör1

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.

kör2

Fr coeur 1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti << Lat cor, cord- 1. kalp, 2. akıl, gönül << HAvr *ḱr̥d- HAvr *ḱḗr kalp

körfez

Yun kórfos κόρφος zkoy << EYun kólpos κόλπος zkucak, koy << HAvr *kʷelp- kucak

köri

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı